A Design for Life – Ralf van Lieshout

ralfvanlieshout.com

"In die tijd werden advertentie-inkomsten en het verzamelen van consumentendata voor veel platformen het doel omdat ze daarmee hun directe waarde duidelijk konden maken. Het verspreiden van informatie en het faciliteren van de verbinding tussen mensen werden daarmee het middel om zo veel mogelijk mensen zo vaak en zo lang mogelijk op de platformen te houden."

De meest recente in een serie blogposts over ethische vraagstukken in reclame. Ralf gaat in op de rol van adverteerders en reclamemakers in negatieve beïnvloeding van mensen, zoals gebeurt met algoritmes, misinformatie. Wat moet er gebeuren zodat er een win-win situatie ontstaat?

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?