Aanpassingen Uitvoeringswet AVG

ib-p.nl

Minister Dekker heeft onlangs de Kamer geïnformeerd over voorgenomen aanpassingen in de UAVG en de evaluatie van de AVG. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens is een wetswijziging nodig om een sterkere grondslag vast te leggen. Ook geeft de Minister aan voor welke andere punten er nog overlegd wordt of een wetswijziging noodzakelijk is, of dat er een andere oplossing voorhanden is. Europa Decentraal heeft de brief mooi samengevat!

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?