Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Security?

blog.codeship.com

Thông thường khi phát triển một phần mềm, các issue liên quan tới bảo mật thường được thự hiện ở cuối quá trình tức là khi đã gần xong. Song các vấn đề security thường khó phát hiện hơn khi ứng dụng gần hoặc đã hoàn thiện. Để sớm tìm ra & quản lý những vấn đề này có thể đưa việc kiểm tra bảo mật vào sớm hơn trong quá trình phát triển. Có thể là kiểm tra security sớm hơn hay liên tục trong khi xây dựng. Bài viết sau đây là một ví dụ cho việc ứng dụng Continuos Security ở Codeship giúp đem lại hiệu quả bảo mật

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?