Tư duy lập trình 2006 có gì sai?

oldblog.antirez.com

Trong newsletter số trước, Grokking có giới thiệu về bài viết của tác giả Poul-Henning Kamp (tác giả của Varnish Web Cache) về những điểm không hay về tư duy lập trình 1975 và giới thiệu tư duy lập trình 2006.

Trong số này, mời các bạn đọc 1 bài phản biện đến từ Salvatore Sanfilippo (antirez), tác giả của phần mềm in-memory key-value store nổi tiếng Redis. Bài viết cũng giải thích lý do tại sao Redis không được thiết kế theo mô hình 2006 như Poul đã đưa ra.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?