Fullstack Engineer @ Holistics - Business Intelligence and Data Infrastructure

www.holistics.io

Holistics, một công ty chuyên cung cấp Big Data Analytics Platform cho các start-up công nghệ như Grab, Traveloka, The Coffee House, ... đang có nhu cầu tìm thêm nhiều thành viên đặc biệt là vị trí Fullstack Engineer để gia nhập team cùng build sản phẩm global. Các bạn engineer nào cảm thấy hứng thú với lĩnh vực này thì tham khảo thử.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?