What's the Best Source of Prof Development? Your Current Project

spin.atomicobject.com

Là một Junior Developer, hẳn bạn sẽ luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội tham gia những dự án thực tế để có thể học hỏi và phát triển bản thân. Nhưng, phải học "cái gì" qua những dự án như vậy? Rõ ràng, nếu bạn chưa định hướng được mình cần phải học cái gì trước khi tham gia dự án, bạn sẽ tiến bộ, nhưng theo một cách "bị động".

Vậy làm thế nào để chủ động hơn? Bài blog này chia sẻ một góc nhìn cho vấn đề này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?