Nie wszystkie technologiczne problemy da się naprawić kodem

builtin.com

Czy problemy z technologią wynikają ze słabej jakości kodu czy dziurawych koncepcji?

Opinia publiczna reaguje krzykiem ilekroć technologia popełni błąd, twierdząc, że kod jest za słaby, a w rzeczywistości boją się oddać swoją władzę.

Boją czuć się jak głupki i przegrani.

Czują się bezsilni w starciu z tech-firmami i tempem rozprzestrzeniania się cyfrowych technologii.

Krytyka AI i Smart w mniejszym stopniu dotyczy technologii, a bardziej ogromnej nierównowagi sił między innowatorami, a klientami.

I chyba to boli najbardziej.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?