JIT-less V8 · V8

v8.dev

Bắt đầu từ phiên bản v7.4, engine v8 sẽ hỗ trợ thực thi javascript mà không cần phải tạo sẵn các vùng nhớ thực thi được (executable memory). Việc nâng cấp này là có ý nghĩa gì, tại sao lại quan trọng?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?