The Foundations of Functional Concurrency

freecontent.manning.com

Hai mô hình lập trình phổ biến hiện nay là declarative programming and imperative programming. Imperative programming thường gắn liền với lập trình hướng đối tượng OOP mà mọi người ai cũng biết. Declarative programming, thường được biết thông qua functional programming (hay pure functional programming). Tại sao ngày nay functional programming thường được chọn để xử lý bài toán concurrency và các lợi ích mang lại của nó là gì?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?