Big Web App? Compile It!

kripken.github.io

Khi các dự án web front-end càng ngày càng lớn và phức tạp, một hướng tiếp cận đang dần phổ biến là chuyển sang xây dựng web bằng một ngôn ngữ lập trình khác, sau đó compile lại thành javascript. Trong slide này, tác giả (đến từ Mozilla) chia sẻ góc nhìn về lợi ích của cách tiếp cận này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?