Shell moet voor de rechter komen voor zijn aandeel in klimaatverandering. Dit is de advocaat die daarachter zit - De Correspondent

decorrespondent.nl

Het is niet moeilijk om uit te tekenen hoe de zaak van Milieudefensie zal verlopen. Shell zal beweren dat het al actie onderneemt, waarop Cox zal stellen dat het onvoldoende is. Het bedrijf zal claimen onterecht als enige te worden aangesproken, Cox zal proberen aan te tonen dat Shell een aanzienlijk deel Zie over het berekenen van Shells bijdrage aan klimaatverandering dit stuk. van de wereldwijde uitstoot heeft veroorzaakt en juist daarom veel verantwoordelijkheid draagt. Shell zal zeggen dat het alleen maar voldoet aan de vraag naar olie en gas. Cox zal bepleiten dat Shell die vraag actief aanwakkert. Alle denkbare argumenten zullen worden uitgewisseld - en tot slot besluit de rechter. Dat vindt Cox een van de mooiste eigenschappen van het recht: dat het grondig is. In de media wordt het debat over klimaatverandering te oppervlakkig gevoerd, vindt hij. Tegenover de mening van de een staat altijd die van de ander, vaak amper onderbouwd. In de rechtszaal daarentegen moet je alles wat je schrijft goed onderbouwen en leest de rechter ook werkelijk alles wat de partijen opschrijven. Zijn zaak alleen kan het klimaatprobleem niet oplossen, dat weet Cox, maar op zijn minst komt er een serieuzer debat en worden journalisten gedwongen zich in de materie te verdiepen.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?