Migrate 130TB dữ liệu từ Elasticsearch 2 lên Elasticsearch 5 trong 20 giờ

thoughts.t37.net

Nhóm kỹ sư của Synthesio vận hành một hệ thống cluster elasticsearch với hàng nghìn TB dữ liệu. Hệ thống được phát triển từ phiên bản Elasticsearch 2 và nhóm phải đối mặt với vấn đề migration lên phiên bản Elasticsearch 5. Nhưng với một hệ thống đồ sộ với hàng chục cluster thì họ phải giải quyết như thế nào để hệ thống vẫn phải đảm bảo vận hành đúng hiệu suất? Chi tiết bạn đọc hãy tìm hiểu trong bài viết này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?