Pionieren in het sociaal domein- Vakblad Sociaal Werk

www.burotroje.nl

Veel jongeren kunnen niet meedoen in de samenleving: ze zitten thuis, gaan van school voordat ze een diploma hebben, hebben schulden en geen zicht op een baan. Tegelijkertijd voelen ze zich niet gehoord. Met Expeditie Enschede trekken inwoners uit de buurt, de gemeente en sociale wijkteams samen oP om jongeren tussen 16-26jaar een goed leven te laten leiden. De ervaringsverhalen van de jongeren zijn daarbij leidend.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?