How Discord Handles Two and Half Million Concurrent Voice Users using WebRTC

blog.discordapp.com

Ngay từ đầu xây dựng, Discord đã được định hướng tới việc giao tiếp bằng giọng nói giữa các gamer sao cho giống với thực tế nhất. Bên cạnh đó bài toán client của họ cũng khá đặc thù khi trải rộng từ trình duyệt, ứng dụng mobile tới phần mềm trên máy tính, dẫn tới việc quyết định chọn WebRTC. Còn thiết kế ở phía backend thì phải đảm bảo được khả năng scale, failover cũng như hạn chế độ trễ giữa server & client. Cùng hiểu thêm về cách hoạt động giữa các thành phần Discord Gateway, Discord Guild, Discord Voice server qua bài viết sau.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?