How Does Spotify Know You So Well?

medium.com

Mỗi tuần, Spotify sẽ đưa ra những list nhạc "Discover Weekly" để gợi ý cho người dùng. Để đưa ra list nhạc đó, Spotify đã sử dụng 3 phương án kết hợp: Collaborative Filtering, Natural Language Processing (NLP) và Raw Audio Models. Bài viết sau sẽ giải thích về cách hoạt động cơ bản của ba mô hình trên, những luồng xử lý chính của Spotify's Recommendation, và từ đó đưa ra các playlist "Discover Weekly" mỗi tuần.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?