Darwinian data structure selection

blog.acolyer.org

Việc lựa chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp cho chương trình là một lựa chọn không dễ dàng, đặc biệt là khi các cấu trúc dữ liệu có các interface tương tự nhau như List, ArrayList, LinkedList, ... Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một công cụ giúp phân tích code của bạn, nhận diện CTDL bạn đang dùng và đề nghị một kiểu CTDL tương tự để cải tiến chương trình của mình, giúp nó hoạt động nhanh hơn.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?