Introduction to Infrastructure Patterns

infrastructure-as-code.com

Với sự phát triển của các công nghệ hỗ trợ quản lý hạ tầng cloud như Terraform, "infrastructure as a code" trở thành một kỹ thuật không còn quá xa lạ, đặc biệt là với các bạn DevOps. Đồng thời với sự phát triển của nhóm kỹ thuật này, các khuôn mẫu (pattern) triển khai hạ tầng cũng được các lập trình viên đúc kết nhằm cung cấp những lời giải hiệu quả cho các bài toán hạ tầng thường gặp.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?