Kiến trúc tìm kiếm tích hợp ở LinkedIn

engineering.linkedin.com

Nếu bạn chỉ đang xây dựng một website với 1-2 databases, thì việc xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin là không quá khó. Thế nhưng đối với một hệ thống với số lượng lớn người dùng như LinkedIn, việc trả về dữ liệu ở mức "gần realtime"  Đối với những hệ thống có lượng dữ liệu lớn và phân tán thì bài toán tìm kiếm luôn là một bài toán không đơn giản. Một vài hướng tiếp cận thường thấy để giải quyết bài toán này như "Federated Search", "Enterprise data warehouse", "Data lake", hoặc là "Data hub". Trong đó "Federation Pattern" là mẫu đã được team LinkedIn vận dụng trong việc thiết kế hệ thống của họ. Các bạn cùng tham khảo nhé.


Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?