Automated Canary Analysis at Netflix with Kayenta – Netflix TechBlog – Medium

medium.com

Ở Netflix, quy trình release có một công đoạn gọi là Canary Release. Trong đó, mỗi lần release sẽ được chia thành ba nhóm servers: production, baseline, canary. Traffic từ người dùng cuối sẽ được route đến cả ba cụm server này, đồng thời các metrics performance cũng được đo đạc để đảm bảo các phiên bản mới vận hành ổn được trước khi quá trình deploy được tiếp tục. Trong bài viết này, các bạn sẽ được giới thiệu về canary Analysis và hệ thống phân tích Canary tự động từ team Netflix. Mọi người cùng đọc nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?