Hoe zit dat met de donkere kant van de metaverse?

jarnoduursma.nl

De metaverse is een toekomstperspectief van een driedimensionaal virtueel internet waarin activiteiten en ervaringen centraal staan. Het is eigenlijk een nieuwe fase van het internet, zoals social media dat eerder was. Tegelijkertijd geldt ook hier: wegen de voordelen eigenlijk wel op tegen de nadelen?

Denk hierbij aan verlies van privacy, escapisme en de loskoppeling van de fysieke werkelijkheid. Het is goed om nu eerlijk te kijken naar de donkere kanten van de toekomstige metaverse.

Ik schreef er een blog over.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?