Lessons Learned From an Entire Year of Time Tracking

zapier.com

Bạn có kế hoạch học thêm một ngoại ngữ hay đọc một quyển sách chuyên ngành nhưng lại không thể hoàn thành trong thời hạn đã định. Hoặc bạn muốn biết trong tuần (tháng) qua bạn đã làm gì. Việc ghi nhận những công việc đã làm trong khoảng thời gian trong ngày sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Từ đó bạn sẽ biết được trong tuần, trong tháng mình đã tốn thời gian cho những việc nào và đưa ra quyết định phù hợp về kế hoạch sắp tới cho bản thân.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?