Machine Learning-Powered Search Ranking of Airbnb Experiences

medium.com

Airbnb Experiences (AE) là một dự án của Airbnb được triển khai từ năm 2016 nhằm giới thiệu các trải nghiệm văn hoá tại các địa điểm du lịch. Từ 500 trải nghiệm ban đầu, team dự án AE đã phát triển nó lên thành hơn 20.000 điểm trải nghiệm, và ngày càng tăng trưởng. Và nhằm giúp người dùng có thể tìm kiếm và cá nhân hoá (personalize) các trải nghiệm cho phù hợp với sở thích của mình, team Airbnb đã áp dụng các thuật toán machine learning. Họ đã áp dụng như thế nào?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?