Proxyman: Từ side project thành full-time business

thefullsnack.com

Ban đầu Proxyman là 1 tool cá nhân để giải quyết các ức chế khi sử dụng những tool có sẵn trên thị trường. Sau 18 tháng, tác giả Nghĩa Trần đã phát triển nó trở thành một sản phẩm SaaS thu hút khoảng 4k monthly users và khoảng 250-350 daily users, chỉ 1-2% trong số đó sẵn sàng chi tiền ra mua license hàng tháng nhưng cũng đem về doanh thu thụ động bằng với 1 full-time job. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ hết sức thú vị của tác giả ứng dụng trên qua bài phỏng vấn này nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?