Grokking Workshop #08: Postgres Intermediate

www.facebook.com

Nhằm mục tiêu giới thiệu thêm nhiều tính năng của PostgeSQL mà các bạn dev chưa sử dụng qua hoặc chưa tìm hiểu sâu như explain query, các loại index và cách sử dụng hiệu quả, window function, cách để handle locking. Team Grokking tổ chức buổi workshop: Postgres Intermediate để giúp các bạn có thể xử lý vấn đề với postgres nhanh hơn, operation một cách dễ dàng hơn và giảm đi những khó khăn mang lại hiệu quả cho công việc liên quan tới PostgreSQL.

Các bạn có thể đăng ký tham gia Workshop tại đây: http://bit.ly/2Kupfct

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?