Đào sâu vào Global Interpreter Lock (GIL) trong Ruby

www.jstorimer.com

Nếu bạn làm việc với Ruby/Python lâu, đôi khi bạn sẽ luôn được nghe than phiền đại loại như: parallelism trong Ruby (thật ra là chỉ trong CRuby) yếu lắm. Có 1 lý do đơn giản: Global Interpreter Lock (GIL).

Chuỗi bài viết (3 bài liên tiếp) sau đây đào sâu vào giải thích GIL là gì, tại sao lại cần GIL, và vai trò của nó khi nhắc đến bài toán concurrency/parallelism trong Ruby. Cũng rất thích hợp cho các bạn làm Python, vì GIL cũng là 1 khái niệm trong Python.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?