Case Study: 1 config tuning nhỏ trong Postgres đã tăng 50x lần tốc độ của 1 câu query như thế nào

amplitude.engineering

Một config nhỏ nhưng lại có thể giúp câu query chạy nhanh hơn gấp 50 lần! Nghe có vẻ lạ nhưng đây là tình huống mà một kỹ sư phần mềm đã gặp phải. Mời các bạn cùng đọc tình huống sau đây, và cách giải thích của tác giả liên quan tới cơ chế hoạt động của PostgreSQL, hash join và nested loop.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?