Gathering Metrics from Your Infrastructure and Applications

www.digitalocean.com

Đối với các hệ thống quy mô lớn, việc xây dựng và đo đạc các metrics là rất quan trọng để đảm bảo đội ngũ bảo trì có thể được cập nhật tức thời ngay khi có sự cố xảy ra và lên phương án xử lý. Vậy khi xây dựng các hệ thống metrics thì nên lựa chọn như thế nào? Nên lưu ý những điều gì?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?