Don’t lead by example

blogs.dropbox.com

Đây là bài viết mở đầu cho một loạt các bài viết về technical leadership của tác giả  James Cowling. Là một technical leader tại DropBox, ông phải đương đầu với những thách thức ở vị trí mới. Làm việc chăm chỉ nhưng cách làm việc của ông lại không đạt hiệu quả, thậm chí phản tác dụng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?