Open source confronts its midlife crisis

dtrace.org

Thế giới nguồn mở với sự dẫn đầu của những sản phẩm như Linux đang dần tiến vào "tuổi trung niên" với những vấn đề trong cách vận hành, các loại giấy phép, cách các công ty "mở" dự án của họ, .... Cùng đọc và ngẫm xem những vấn đề tác giả nói đến có phù hợp không nhé?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?