Người mang trí tưởng tượng đến cho những cỗ máy

www.technologyreview.com

Trí tuệ nhân tạo đã có những bước đột phá quan trọng trong những năm gần đây, với sự xuất hiện của những Deep Blue, Siri, Cortana, ... với những khả năng ngày càng mạnh mẽ, thay thế được con người trong rất nhiều hoạt động. Tuy nhiên, với một trong những phát kiến của Ian Goodfellow, trí tuệ nhân tạo đã đạt đến một cảnh giới cao hơn với kỹ năng "tưởng tượng". Cùng đọc bài viết sau để biết được câu chuyện đã dẫn đến phát kiến quan trọng này nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?