Is Angular dying because of React?

itnext.io

Các nền tảng công nghệ web thay đổi rất nhanh, framework mới ra đời và phát triển liên tục. Từ những BackboneJs, AngularJS, cho đến ReactJs, Angular2, VueJs, ... và hẳn là nhiều framework nữa sẽ còn xuất hiện. Nhưng việc ra đời của một framework, liệu có phải sự kết thúc của một framework cũ? Và liệu các web developer có nên mãi chạy theo hết framework này đến framework khác?

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?