Fixing a Race Condition

medium.com

Race condition là một trong các vấn đề hay phát sinh khi lập trình song song. Trong bài viết này, một bạn Software Engineer chia sẻ quá trình phân tích để tìm ra nguyên nhân dẫn đến lỗi race condition trong hệ thống xếp lịch phỏng vấn của công ty bạn đang xây dựng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?