Concurrency in .NET: Modern patterns of concurrent and parallel programming: Riccardo Terrell

www.amazon.com

Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng hệ thống xử lý concurrency và có thể dễ dàng mở rộng với .NET sử dụng functional programming. Bạn sẽ bắt đầu với các kiến thức nền tảng về concurrency và nắm vững các kĩ thuật thiết yếu cũng như các design practices để tối ưu hóa code, cho phép chạy trên các hệ thống multiprocessor.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?