Lessons Learned — A Year Of Going “Fully Serverless” In Production

hackernoon.com

Tại Torii, một start-up chuyên cung cấp hệ thống tích hợp và phân tích chi phí sử dụng các SaaS bên trong doanh nghiệp, họ quyết định chọn hướng phát triển Serverless cho hệ thống của mình nhằm tối thiểu hoá chi phí và thời gian vận hành, quản lý, devops. Trong bài viết này, tác giả đúc kết những bài học rút tỉa được từ kinh nghiệm của mình sau một năm triển khai.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?