Cấu trúc dữ liệu mới trong Redis: Streams (English)

antirez.com

Redis là một key-value in-memory data structure phổ biến mà chắc hẳn bạn engineer nào cũng biết đến, vì tính dễ xài (single-thread). Mới đây, antirez (Salvatore Sanfilippo) - creator của Redis, đã viết một bài blog giới thiệu về 1 kiểu dữ liệu mới mà anh ấy đang phát triển: streams.

Streams được lấy cảm hứng từ log-based streaming (mà khởi nguồn là Kafka). Bài viết (English) chia sẽ về trải nghiệm, và suy nghĩ của tác giả khi tiếp cận & implement cấu trúc dữ liệu mới này.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?