Grote verschillen privacy en veiligheid in verkiezingsprogramma's - Privacy Barometer - De actuele stand van de politiek over privacy

www.privacybarometer.nl

Er zijn veiligheidshardliners maar ook politieke partijen die op z'n minst waarborgen willen voor privacy. Waar zitten precies de verschillen? Privacy Barometer zocht het uit. Belangrijkste conclusie: Uit de verkiezingsprogramma's blijkt dat de VVD en het CDA voornamelijk focussen op maatregelen die de veiligheid zouden moeten vergroten. D66, SP, GroenLinks (GL), Partij voor de Dieren (PvdD) en de Piratenpartij (PP) willen juist meer aandacht voor privacy.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?