How we used delayed replication for disaster recovery with PostgreSQL

about.gitlab.com

Hệ thống của Gitlab đã có hơn 3 triệu người dùng và hơn 7 triệu dự án được host trên đó. Với một hệ thống như vậy thì việc bảo tồn tính toàn vẹn dữ liệu là rất quan trọng. Một trong các chiến lược được team Gitlab áp dụng đó là sử dụng kỹ thuật delayed replication để recover lại dữ liệu cho người dùng sau một vài thao tác lỗi. Đọc bài viết để hiểu về cách kỹ thuật này hoạt động nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?