Monitor Java memory management with runtime metrics, APM, and logs

www.datadoghq.com

Một trong những điểm nổi bật của Java so với các ngôn ngữ trước đó là bởi Garbage Collector (GC), nó giúp cho việc quản lý bộ nhớ được dễ dàng hơn tránh được những rủi ro do rò rỉ bộ nhớ (memory leak). Nhưng đôi khi ta vẫn bắt gặp tình huống ứng dụng bị treo do exception java.lang.OutOfMemoryError hay bị gián đoạn trong quá trình GC "dọn rác". Hãy cùng xem qua JVM quản lý bộ nhớ heap như thế nào và cách quan sát các chỉ số, log giúp cho việc theo dõi cũng như đưa ra phương án tối ưu hay cảnh báo khi cần thiết.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?