De wet van Moore is misschien niet dood

www.technischweekblad.nl

De wet van Moore zegt dat het aantal transistoren op een computerchip iedere twee jaar zal verdubbelen. Natuurkundig zit daar echter een einde aan. Het einde van de wet van Moore hoeft niet het einde van de groei in rekenkracht van computers te betekenen. 

Quantumcomputers en fotonica kunnen in de toekomst de wet van Moore misschien langer laten voortbestaan.

Maar developers kunnen ook efficiëntere software schijven, nieuwe algoritmes proberen vinden en de architectuur van chips beter op die software en algoritmes afstemmen.

De wet van Moore is dan niet dood.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?