Vincent van Gogh - Canon van Nederland

www.canonvannederland.nl

'Zijn levensverhaal is even kleurrijk als veel van zijn schilderijen. Tijdens zijn leven heeft vrijwel niemand oog voor zijn radicaal vernieuwende manier van schilderen. Hij voelt zich daardoor eenzaam en onbegrepen. Pas na zijn zelfmoord wordt hij beroemd; tegenwoordig worden zijn schilderijen door miljoenen mensen van over de hele wereld bewonderd,' zo introduceert de canon van Nederland de beroemde schilder. Ook in de nieuwste versie, gepresenteerd op 24 juni jongstleden, heeft Van Gogh (net als Rembrandt) nog steeds een prominente plek. De Haagse School maakt, net als ondermeer de bloembollen en de molens van Kinderdijk, onderdeel uit van de canon van Zuid-Holland.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?