Announcing OpenTSDB 2.4.0: Rollup and Pre-Aggregation Storage, Histograms, Sketches, and More

yahoodevelopers.tumblr.com

OpenTSDB là một database nguồn mở chuyên dùng cho các kiểu dữ liệu time-series được xây dựng trên nền HBase và và HDFS

Phiên bản OpenTSDB 2.4.0 vừa được release trong tháng 12 vừa qua với những tính năng quan trọng như: Rollup and Pre-Aggregation Storage, Histograms, Sketches, ...

Các bạn nào quan tâm đến Time-series database có thể tham khảo thử.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?