Beelden zeggen niet meer dan duizend woorden - Universiteit van Amsterdam

www.uva.nl

Beelden zijn goed om emoties op te roepen – bijvoorbeeld medeleven met vluchtelingen – die aanzetten tot actie, zoals doneren of een petitie ondertekenen. Toch lijken beelden op de langere termijn niet te leiden tot verandering van mening. Het is toch echt tekst die leidt tot verandering van mening, omdat die een grotere betrokkenheid vergt van de lezer. Wijst onderzoek uit. Puh. 

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?