NU.nl test een annotatiesysteem bij berichten

www.svdj.nl

NU.nl gaat volgend jaar aan de slag met een annotatiesysteem. Dankzij de technologie van Make Media Great Again kun je als lezer berichten aan de redactie sturen over specifieke zinnen of alinea's. Deze annotaties en de reactie van de redacteur die het artikel schreef zijn openbaar, maar niet iedereen kan een reactie insturen. NU.nl selecteert een groep lezers die tijdens de testperiode gebruik mogen maken van het systeem. Doel is om deze groep zo divers mogelijk te maken.

Ik ben razend benieuwd naar de resultaten van de test, maar ook naar hoe het er uiteindelijk uit gaat zien op NU.nl. Het vinden van een juiste vorm -om het geen afleiding te laten zijn tijdens het lezen, maar de annotaties en reacties wel zichtbaar te maken - is een leuke uitdaging.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?