We analyzed the GitHub Issues from the most popular Front-End frameworks, here's what we found

building.lang.ai

Github là một cộng đồng lớn nơi mà các bạn có thể đóng góp cũng như nhờ giải quyết những issue gặp phải. Vậy các developer thường hỏi những gì, họ hay gặp những vấn đề nào?

Để trả lời những câu hỏi trên, một nhóm các kỹ sư đã phân tích từ title của các issue đối với các framework Front-end phổ biến nhất trên Github. Mời các bạn đọc bài sau để tìm hiểu nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?