Fondation Beyeler | Mondrian - 5 JUNE UNTIL 9 OCTOBER 2022

www.fondationbeyeler.ch

Ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van de kunstenaar wijdt de Zwitserse Fondation Beyeler een tentoonstelling aan Piet Mondriaan (1872 - 1944). Zijn vroege werk werd niet alleen beïnvloed door de laat 19e-eeuwse Nederlandse landschapsschilderkunst van de Haagse School, maar ook door het symbolisme en het kubisme. Pas in het begin van de jaren twintig begon hij zich te concentreren op een geheel niet-representatieve, picturale beeldentaal die uitsluitend bestond uit rechtlijnige rangschikkingen van zwarte lijnen op een witte achtergrond en de drie primaire kleuren blauw, rood en geel. Waar de collectie van de Fondation Beyeler zich vooral richt op werken uit de latere fasen van Mondriaans carrière, zal deze tentoonstelling juist ingaan op zijn ontwikkeling als kunstenaar tot in de jaren twintig en de stilistische genese van zijn latere werk. Aparte secties gaan in op motieven als windmolens, duinen en zeegezichten, spiegelingen in het water en planten en bomen in verschillende staten van abstractie. “Mondriaan - Evolution” wordt georganiseerd door de Fondation Beyeler in Basel samenwerking met K20, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Meer informatie hier.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?