Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - PsyQ Briefrapport december 2021

www.toezichtdocumenten.igj.nl

De Inspectie heeft een rapport opgesteld naar aanleiding van publicaties in NRC over PsyQ, een dochteronderneming van Parnassia. PsyQ, gaf ondermeer behandelaren de opdracht langdurige patiënten abrupt weg te sturen. Ook nodigde PsyQ patiënten van de wachtlijst uit voor een intakegesprek, terwijl bekend was dat voor hen geen behandeling beschikbaar is. Niet goed: extra intakegesprekken om meer inkomsten binnen te halen en om aan productienormen te voldoen.

Lees meer...
Linkedin

Wil je meer soortgelijke content ontvangen?