SegregatedDOM

martinfowler.com

Đối với các ứng dụng web front-end trước đây sử dụng jQuery, khi một ứng dụng càng phức tạp thì việc tổ chức code logic, code thao tác DOM cũng ngày càng trở nên rối rắm. SegregatedDOM là một trong các pattern thuộc kiểu (Separation of Concerns) có thể sử dụng để giúp tổ chức code tốt hơn bằng cách nhóm những code logic thao túng DOM vào những class độc lập với code logic.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?