Chrome 0-day exploit CVE-2019-13720 used in Operation WizardOpium

securelist.com

Kaspersky vừa phát hiện một lỗ hổng mới trên trình duyệt Chrome, và ngay lập tức thông báo tới Google Security Team. Sau khi review, Google đã xác nhận đây là một lỗ hổng zero-day, đồng thời tung ra bản vá mới trên phiên bản cập nhật 78.0.3904.87. Nếu phiên bản trình duyệt Chrome của bạn nhỏ hơn phiên bản 78.0.3904.87, thì hãy cập nhật trình duyệt của bạn ngay nhé.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?