Grokking TechTalk #30: Frontend Development

www.facebook.com

Được phát triển bởi Facebook, GraphQL là một query language dùng cho API cung cấp cho client công cụ để có thể control được response data.

Đến với TechTalk #30 của Grokking, các bạn sẽ được giới thiệu về GraphQL, những problem thường phải giải quyết song song đó là những thử thách, những bài học trong việc scaling từ một app thành ecosystem.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?