Using API Gateways to Facilitate Your Transition from Monolith to Microservices

blog.getambassador.io

Kiến trúc microservices đem lại rất nhiều ưu điểm như chia nhỏ ứng dụng giúp dễ thay đổi, nâng cấp, giảm sự lệ thuộc giữa các modules, dễ scale...

Tuy nhiên, hầu hết hướng tiếp cận microservices hiện tại là dạng migrate từ monolithic application sang microservice-base application. Nếu không làm cẩn thận và không có đường hướng rõ ràng thì team rất dễ rơi vào những cơn ác mộng kinh hoàng.

Read more...
Linkedin

Want to receive more content like this in your inbox?